[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|”]
[/ult_content_box]

Boendeformer

I vårt stödboende har vi lägenheter, var och en med kök och toalett. Du hyr din lägenhet i andra hand av oss. Vi har även utslussningslägenheter som det finns möjlighet att gå vidare till när du känner dig redo att testa en mer självständig boendeform.  För att komma till oss behöver du ett beslut från din socialsekreterare/biståndshandläggare.

Vi anpassar vårt boendestöd till dig och dina behov. Boendestödet utgår från ditt hem, men kan även omfatta stöd i situationer utanför hemmet. Målet är att stärka din förmåga att klara vardagen på ett sätt som du känner dig nöjd med. Vi kan även stötta dig att bryta social isolering, komma igång med aktiviteter eller sysselsättning och att få stöd i kontakter med både personligt och professionellt nätverk.

Målet är att stötta dig till en ökad självständighet och därför tar vi tillsammans med dig fram enkla och tydliga strategier för att du lättare skall kunna hantera din livssituation. Vi skriver en individuell plan där vi tillsammans formulerar tydliga mål som vi kontinuerligt följer upp.

Vi hjälper dig även till ett nära samarbete med berörda handläggare och andra för dig viktiga kontakter.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar i vår verksamhet.

[ult_content_box border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:5px;|border-color:#efefef;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” padding=”padding:20px;” min_height=”200″]

Kontakta oss

Tel. 0123 45678
E-post info@test.se

[/ult_content_box]