Maj 2024

Youth & Care öppnar gruppboende inom LSS i Duvnäs i september 2024. För mer information kontakta Verksamhetschef Joakim Engström, 0704-93 44 68 alternativt Samordnare Sabina Ljunggren, 0709-43 00 02.

April 2024

Youth & Care via Återbruket är godkänd leverantör i Nacka Kommuns Kundval förberedande arbetsinriktade insatser (FAI). Kundval för förberedande arbetsinriktade insatser (FAI) riktar sig till kunder i behov av förberedande eller rehabiliterande stöd. Det kan exempelvis handla om arbetsprövning för att efter genomförd insats uppnå kriterier för att beviljas en insats inom kundval arbetsmarknadsinsatser (AMI). FAI…

Hösten 2023

Youth & Care ingår i Värnas projekt ”Framtidsmobilisering” som utförare.  Målgruppen för insatsen Framtidsmobilisering består av individer med långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa, oklar arbetsförmåga och som bedöms vara i behov av insatser för att identifiera sina styrkor och förmågor. Denna insats är ett bra första steg inom rehabiliteringen och målet är att det ska ske…