Covid-19

Youth and Care följer utvecklingen av smittspridningen i samhället via Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter. All personal i organisationen har genomgått de av Socialstyrelsens rekommenderade utbildningar i Basala hygienrutiner samt övriga utbildningar avseende skydd och smittspridning. I dagsläget pågår verksamheten med vissa restriktioner i de olika verksamheterna. För mer detaljerad information kontakta Verksamhetschef Christer Hammar…